Skip to main content
Вести

Родово базирани дезинформации и практични совети како да ги препознаете

By јануари 11, 2022No Comments
Видеото е дел од проектот „Справување со родовите дезинформации – изградба на отпорно општество и промовирање вредности“, кој беше спроведен во партнерство со Атлантскиот совет на Хрватска, со грант и поддршка на НАТО ПДД.
Видеото погледнете го на следниот линк: https://www.youtube.com/watch?v=6u4hhQ7nZWI&t=22s
Gendered #disinformation. Few tips on how to recognize them.
The video is produced within the project: “Countering gendered disinformation – Building resilience of societies and promotion of values”, and is being implemented in a consortium with Atlantic Council of Croatia, under the sponsorship of #NATO Public Diplomacy Division.
Link to the video: https://www.youtube.com/watch?v=6u4hhQ7nZWI&t=22s