Регистрирање на членство

Оваа Форма и податоците внесени во неа служат и ќе се користат исклучиво за регистрирање членство во организацијата. Членството е доброволно и слободно и се стекнува со пополување на задолжителните полиња ( обележани со * ). Личните податоци ќе се обработуваат на начин и во целосна согласност со одредбите на Законот за заштита на лични податоци.